Brutto försäljning per år:
Antal säljare:
Täckningsbidrag (TB1):
Uppskattad aktiv säljtid:
Face-to-face eller per telefon